Αν διαζύγιο … κοινή συναινέσει ! Πως γίνεται ?

Άρθρα

Σε αρκετές περιπτώσεις αμφότεροι οι σύζυγοι θεωρούν πως πλέον δε μπορούν να συνεχίσουν να είναι μαζί καθώς η μεταξύ τους σχέση έχει δύσει. Συμφωνούν λοιπόν να λύσουν το γάμο τους ειρηνικά, χωρίς τις εντάσεις που φέρνει μια αντιδικία. Αυτό είναι το λεγόμενο συναινετικό διαζύγιο, μια ταχύρρυθμη διαδικασία με λιγότερα έξοδα από την κατ’ αντιδικία διαδικασία.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται στον συμβολαιογράφο, με τη παρουσία 2 δικηγόρων έναν για κάθε σύζυγο και υπογράφεται από τους συζύγους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Στη περίπτωση που υπάρχουν τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, για να λυθεί ο γάμος θα πρέπει να ρυθμιστεί η επιμέλεια, η διατροφή και η επικοινωνία με αυτά, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία που υπογράφεται από τους γονείς και πληρεξούσιους δικηγόρους τους παρουσία συμβολαιογράφου και ισχύει για τουλάχιστον 2 χρόνια. Με τον νέο νόμο η γραπτή συμφωνία περί λύσης του γάμου, καθώς και η συμφωνία για τη διατροφή, την επικοινωνία και την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων κατατίθενται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των γονιών στον συμβολαιογράφο. Πρέπει να επισημανθεί πως η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου θα πρέπει να απέχει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, γεγονός που πιστοποιείται από τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των συζύγων από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα πραγματοποιήσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

Ο συμβολαιογράφος με τη σειρά του καταρτίζει τη πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου 10 μέρες μετά από την υπογραφή της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των συζύγων επικυρώνοντας τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Οτιδήποτε αφορά τις σχέσεις γονέων με τα ανήλικα τέκνα τους, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 ΚπολΔ. Δυνατότητα ρυθμίσεως ή τροποποιήσεως της επικοινωνίας, της επιμέλειας και της διατροφής των τέκνων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 2 έτη από τη κατάρτιση της επικυρωμένης συμφωνίας, γεγονός λογικό καθώς η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει μια δεσμευτικότητα για ικανό χρονικό διάστημα, ώστε να αποφευχθούν μετέωρες καταστάσεις όσο αυτό είναι εφικτό. Το επόμενο στάδιο είναι η κατάθεση του αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο που είχε καταχωρηθεί η σύσταση του γάμου ώστε να επέλθει η οριστική λύση του. Απαραίτητη είναι και η ενημέρωση του δημοτολογίου ώστε να διαχωριστεί η οικογενειακή μερίδα. Επί θρησκευτικού γάμου είναι αναγκαία η εισαγγελική παραγγελία ώστε να διαταχθεί και η λεγόμενη πνευματική λύση του γάμου από τη Μητρόπολη.

                                                                                                                                                                                                                                          Χρήστος Αναστάσιος Κωστούρος
                                                                                                                                                                                                                        CEO, MMD, SEM Manager & Data Analyst, Visibility™

Πηγή  parapolitikaargolida

Ετικέτες: , , ,

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Υπάρχει μισογύνικο κίνημα που προωθεί την πλήρη απομόνωση των αντρών ?
Διαζευγμένοι μπαμπάδες . Χρήσιμες συμβουλές

Πρέπει να διαβάσετε

Μενού